Vlaamse woningbouw doet het goed

De Vlaamse bouw bereikte in 2018 zijn hoogste punt sinds 2013. Na een dip in de tweede helft van 2017 kende de ruwbouw in 2018 een positieve kentering.  De appartementsbouw beleefde hoogdagen. Zelfs de huizenbouw veerde op. Alleen de woningrenovaties lieten het afweten. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). De vereniging van bouwaannemers waarschuwt wel voor de toekomst. Ze ziet gevaren in de stijging van de hypothecaire rente, een strikter rentebeleid vanwege de banken en de toename van de grondstofprijzen en daardoor ook van de bouwkosten.

 

Wat de bouw van nieuwe woningen betreft, is het aantal vergunde nieuwe flats sedert 2011 fors gestegen, van ongeveer 16.000 in 2011 tot meer dan 30.000 in 2018.  Het aantal vergunde huizen bleef daarentegen relatief stabiel. Dat schommelde rond 15.000 per jaar met een stijging tot ongeveer 18.000 in 2018. “De cijfers voor 2018 zijn een prognose op basis van de eerste tien maanden. Sedert 2016 bedraagt het aandeel van de flats binnen het totaal aantal vergunningen voor nieuwe woningen steeds meer dan 60% tegenover minder dan 40% voor nieuwe huizen”, aldus de VCB.

“Het relatief hogere peil van de nieuwbouwvergunningen in 2014, 2016 en 2018 had te maken met de graduele verstrenging van het E-peil  waardoor in het jaar daarvoor telkens een hoger aantal vergunningen werd aangevraagd om aan het strengere peil van het jaar daarop te ontsnappen. In het begin van 2018 was een gelijkaardige forse stijging van het aantal toegekende vergunningen merkbaar omwille van de invoering van een (te) streng S-peil.”

Het aantal vergunde woningrenovaties daalde van gemiddeld 18.000 per jaar in de periode van 2002-2010 tot gemiddeld 16.000 per jaar na 2010. “In 2017 deed zich een verdere dip voor tot 13.000 vergunningen. Recentelijk gaven cijfers van de Beroepsvereniging voor het Krediet (BVK) aan dat het aantal hypothecaire kredieten voor verbouwingen in 2018 opnieuw was gedaald en dat tegelijk het totaal toegekende kredietbedrag voor woningrenovaties in 2018 onder 2,75 miljard euro bleef.

 

Bedreigingen

De Confederatie ziet op korte termijn de mogelijke verstrenging van de voorwaarden die de Nationale Bank aan de hypothecaire kredieten van de privébanken gaat opleggen als de grootste bedreiging. “Het aantal jongeren (tot 24 jaar) dat een hypothecaire lening aangaat, daalde sedert 2010 met een kwart. Een verstrenging van de voorwaarden riskeert de toegang tot het eigenaarschap verder te bemoeilijken. De VCB pleit er daarom voor dat de banken bij kredietverlening meer rekening houden met de waardevastheid, de energiezuinigheid van de woningen zodat het kredietbeleid meer zou aanzetten tot een snelle energiezuinige renovatie.

Een andere bedreiging is de mogelijke stijging van de bouwkosten. Door de recente stijging van de staalprijzen dreigen die in de nabije toekomst hoger uit te vallen. Een bijkomend probleem is de toenemende schaarste aan bouwgronden. Die gronden  geraken steeds verder uitgeput. Bovendien leggen overheden aan de nog onbebouwde bouwgronden steeds meer gebruiksbeperkingen op.  (YV)