Vastgoed kopen is een belangrijke beslissing: Koop geen kat in een zak

Zoals de velen heb je wellicht een baksteen in de maag en droom je van je eigen woning of misschien wel van een tweede verblijf aan zee of in het buitenland. Of mogelijk wil je investeren in rendementsvastgoed dat later je pensioen wat kan versterken? Dergelijke beslissingen gaan over grote bedragen en verdienen dan ook om weloverwogen te gebeuren. Vastgoed kopen of verkopen is geen alledaagse bezigheid, er komt heel wat bij kijken, waarschuwt Karen Van De Woestyne, lid van CIB Oost-Vlaanderen. Enkele van haar overwegingen:  

 

          Bij de aankoop van een bouwgrond: welke vorm heeft het perceel en hoe is het georiënteerd, gaat het wel degelijk om bouwgrond, is er een bouwverplichting, maakt het perceel deel uit van een verkavelingsvergunning, wat zijn de bouwvoorschriften, is er een overstromingsgevoeligheid, zijn er bepaalde voorkooprechten van toepassing, moet je al dan niet rekening houden met erfdienstbaarheden zoals een recht van overgang…

 

          Bij de aankoop van een bestaande woning: wat zijn de zichtbare maar vooral de verborgen gebreken, zijn er vochtproblemen, is de elektriciteit wettelijk in orde, moeten er tegen 2020 investeringen gebeuren om de energieprestaties van de woning te verbeteren, wat is het renovatiepotentieel en wat zal de renovatie je kosten, wat is het kadastrale inkomen, zijn er fiscale voordelen mogelijk onder de vorm van klein beschrijf, abattement of meeneembaarheid, gelden er voorkoop- of voorkeurrechten, moet er rekening worden gehouden met huurders, voldoet de woning aan de Vlaamse Wooncode, valt de woning onder een beschermingsdecreet zoals bijvoorbeeld het decreet onroerend erfgoed of het natuurdecreet, welke stedenbouwkundige bestemming heeft de woning en werd ze volledig vergund, wordt het huis al dan niet door een rooilijn getroffen…

 

          Bij de aankoop van een nieuwbouwappartement: wordt er op plan verkocht en geldt de wet Breyne, op welke vlakken word je beschermd, begrijp je het lastenboek volledig, wat vertellen de statuten van het gebouw over je rechten en plichten als eigenaar, hoe functioneert een Vereniging van Mede-eigenaars…

 

 

Karen Van De Woestijne: “Vastgoed kopen is echt geen kinderspel. Ongeacht het type vastgoed waarin je geïnteresseerd bent, zijn er heel wat overwegingen te maken. Maar tegelijk zijn er ook heel wat optimalisaties mogelijk, zowel op juridisch en fiscaal vlak als op bouwtechnisch vlak. Daarom is het belangrijk dat je van het vastgoed dat je wil kopen een volledig vastgoeddossier kan inkijken. Daarin vind je heel wat informatie die je zal helpen een beslissing te nemen, rekening houdend met alle latere consequenties van deze beslissing. Laat best ook alle aankoopkosten uitrekenen en vraag welke optimalisaties voor jou van toepassing zijn. Je makelaar kan je met raad en daad bijstaan. Aarzel niet hem bij twijfel meer info te vragen! (Violette Goethals)