Vanhove Vastgoed & Advies: Uw specialist in verkoop van landbouweigendommen

 

 

Vastgoed is zoveel meer dan woningen en appartementen. Agrarisch vastgoed is een nichemarkt. Maar de markt van landbouweigendommen gaat breder dan transacties tussen landbouwers. We hadden een gesprek met Geert Vanhove, zaakvoerder van VANHOVE vastgoed & advies.

 

Agrarisch vastgoed is niet enkel een zaak van landbouwers?

Vanhove: “Absoluut niet. Leegstaande hoeves krijgen meestal een herbestemming buiten de landbouw. Bijna 2/3 van de gronden die een landbouwbedrijf in gebruik heeft is eigendom van niet landbouwers. Bovendien zien we voor landbouwgrond een toenemende interesse vanwege particuliere beleggers of investeerders.”

 

Is een investering in landbouwgrond nog wel interessant?
Vanhove: “Landbouwgrond is waardevast en zorgeloos vastgoed. Grond is schaars. Het is een interessante investering op lange termijn. De prijs van landbouwgrond is voortdurend gestegen, met een sterke stijging de voorbije tien jaar.”

Blijft er interesse om op de buiten te wonen?
Vanhove: “Er blijven zowel liefhebbers van stad als platteland bestaan. Mensen gaan met landelijk vastgoed op zoek naar authenticiteit, natuur en zeer vaak zoeken zij rust ter compensatie van een druk beroepsleven. Maar landelijk vastgoed is globaal duurder. Niet iedereen vindt dat zijn prijs waard. In het stedelijk aanbod zit trouwens ook meer openbaar groen en recreatie.”

Is er voldoende rechtszekerheid voor zonevreemd wonen?
Vanhove: “Vandaag zijn er duidelijke regels voor zonevreemd wonen en werken. Leegstaande hoeves kunnen worden vergund voor wonen of voor andere functies. In de loop van 2018 komen er enkele nieuwigheden voor het oprichten van stallen of het (tijdelijk) herbestemmen van hoeves.”

We zien ook bouwkundig erfgoed in uw portefeuille?
Vanhove: “Veel hoevegebouwen zijn historisch waardevol patrimonium. Kopers van bouwkundig erfgoed kunnen genieten van extra voordelen. Toelaatbare zonevreemde functies zijn ruimer en er zijn tal van ondersteuningsmaatregelen. De Vlaamse Regering heeft een verlaging van het verkooprecht gepland en er is een interessante erfgoedlening vanwege de overheid.”

Wat brengt 2018?
Vanhove: “De wetgeving is voortdurend in verandering. Op de buiten hebben we trouwens te maken met een hele waaier aan regelgeving: pachtwet, natuurwetgeving, erfgoeddecreet, toelaatbare functies zonevreemde gebouwen enz. Hiervoor kan u bij ons terecht.”
VANHOVE vastgoed & advies wil hét aanspreekpunt zijn voor al wie plannen heeft op het platteland.