SINT-NIKLAAS: nood aan kleinere appartementen en grotere gezinswoningen

Een recent bekend gemaakte woonbeleidsstudie raadt het toekomstige stadsbestuur van Sint-Niklaas aan om vanaf 1 januari 2019 werk te maken van betaalbaar en kwalitatief wonen in de Wase hoofdstad. Dat zal zeker het geval moeten zijn voor kleinere appartementen en grotere gezinswoningen. Toch kan het niet de bedoeling zijn om daarvoor woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. De bestaande open ruimten moeten immers gevrijwaard blijven, want de stad heeft en zal nood blijven hebben aan groen.

 

De woonbeleidsstudie, uitgevoerd door en in opdracht van het stadsbestuur, omvat een zeer uitgebreide analyse van de bestaande en toekomstige, vereiste woonmogelijkheden in Sint-Niklaas. “Het gaat om een studie, niet om een plan”, verduidelijkt schepen van Wonen Marijke Henne (N-VA). “De analyse gaat onder meer de woonbehoeften na, hoeveel mensen wonen er in onze stad en welke zijn de komende jaren de verwachtingen met betrekking tot de evolutie van de stad. Een belangrijke vaststelling is niet alleen dat Sint-Niklaas net al gans Vlaanderen sterk vergrijst, maar ook heel sterk vergroent. Op dat vlak zijn we als centrumstad wel atypisch. Onze stad heeft de komende jaren heel veel kinderen te verwachten. De stad zit in een zeer sterk groeiscenario.”

Volgens de woonbeleidsstudie heeft Sint-Niklaas in de toekomst vooral nood aan woningen voor één of twee personen. Immers, op vlak van gezinsverdunning is de Wase hoofdstad ook atypisch, omdat die evolutie hier minder sterk is dan in de rest van Vlaanderen. Volgens Henne is de groei van de grote gezinnen opvallend. “Daar moeten we rekening mee houden bij de toekomstige ontwikkeling van het patrimonium”, vindt de schepen. “Er zijn niet alleen kleinere appartementen nodig zijn, maar ook grotere gezinswoningen.”

 

Huurmarkt onder druk

De woonbeleidsstudie ging ook na of het duur wonen is in de Wase hoofdstad en volgens de schepen van Wonen vallen de conclusies op dat vlak best mee. “Sint-Niklaas is een betaalbare stad, zowel om een woning te kopen als om een woongelegenheid te huren. We stellen wel vast dat het aanbod aan kwalitatieve én betaalbare woningen op de huurmarkt onder druk staat, vooral voor grotere gezinnen en de ééngezinswoningen. Het vinden van een kwalitatieve en betaalbare woning is voor die groepen niet evident. Alle noden kunnen niet ingelost worden. In de sector van de sociale huisvesting stellen we vast dat het aantal woningen op 6% stagneert, maar de wachtlijst groeit heel sterk met een bijzonder grote druk tot gevolg.”

 

Woonuitbreidingsgebieden

De studie bracht ook de bouwmogelijkheden in Sint-Niklaas in beeld en die zijn er volgens Marijke Henne nog wel degelijk. “Die zijn er zelfs nog voldoende. Een van de aanbevelingen van de studie is daarom dat de drie woonuitbreidingsgebieden die nu reeds in de diepvries zitten daar ook de komende jaren moeten blijven zitten. Het gaat om de woonuitbreidingsgebieden van De Winningen, Bellestraat/Zonneken en Dillaartwijk. Tot 2035 zouden die gebieden best onaangetast blijven, zo niet wordt er een gigantisch overaanbod gecreëerd. Dat is een zeer sterke aanbeveling van de woonbeleidsstudie”, vindt Henne.

Zij geeft wel toe dat het aan de nieuwe bestuursmeerderheid is om daarin vanaf 1 januari 2019 keuzes te maken en concrete beslissingen in te nemen. Het staat volgens haar wel vast dat er tegen 2035 een grote stap voorwaarts gezet zal moeten worden op het vlak van sociale woningen: een stap van 6 naar 9% sociale woningen ofte duizend sociale woongelegenheden meer. Dit wordt de komende jaren ongetwijfeld een enorme kost voor het stadsbestuur en de huisvestingmaatschappij. ”De vraag is of beiden zo’n investering zowel organisatorisch als financieel rond zullen krijgen”, vraagt de schepen zich af.

 

Bereikbare woningen

Nieuw in de recente studie is het onderzoek naar de noden voor kinderen en voor 80-plussers, de leeftijdscategorieën die de meeste extrazorg vereisen: kinderopvang en onderwijs enerzijds, assistentieflats en andere aangepaste woonvormen anderzijds. “De groep van 0- tot 2-jarigen gaat de komende jaren gigantisch toenemen. Het is niet toevallig dat we bij Kind & Gezin in een uitbreidingsronde zitten. Daardoor zullen de komende maanden meer dan honderd extra kinderopvangplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Ook de

inspanningen inzake woningkwaliteit zijn door de studie onder loep geplaatst. Zo is er een analyse gemaakt van de leegstaande en onbewoonbaar verklaarde woningen gemaakt. Er is tevens gekeken om nieuwe woonvormen als cohousing een plaats te geven. Ook de duurzaamheid van de toekomstige woningen krijgt de nodige aandacht in de studie. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de bereikbaarheid van de woningen, zodat de mensen (bewoners) niet constant afhankelijk zijn van hun wagen om zich te verplaatsen, met onder meer de noodzakelijke voorzieningen in de buurt. Dat is dan weer een zaak van ruimtelijke ordening.”

 

Leefbaarheid van stad bewaken

Marijke Henne onderstreept en passant dat woonbeleid en ruimtelijke ordening items zijn die nauw bij elkaar aansluiten. “Het komt er in deze materies op neer om te verdichten op de juiste plaatsen om zo open, groene ruimten te vrijwaren en om de leefbaarheid van de stad te bewaken. Het kan niet de bedoeling zijn om alles te verstenen, maar wel  om het groen tot in de stad te laten komen. Dat kan alleen maar verademing en verkoeling in de stad garanderen”, voorspelt de schepen. Ze benadrukt dat de studie ook het register van de onbebouwde percelen en van de leegstand bekeek. Die wijst erop dat er nog voldoende bouwgrond beschikbaar is. Dat is net de reden waarom de woonbeleidsstudie aangeeft dat de hoger vermelde woonuitbreidingsgebieden zeker nog niet aangesneden moeten/mogen worden.

De huidige schepen van Wonen hoopt dat de volgende bestuursploeg, uit welke partijen ze ook samengesteld zal zijn, de woonbeleidsstudie ter harte zal nemen en een aantal focuspunten er zal uithalen om ze concreet uit te werken. “Het zal belangrijk zijn een kader uit te werken waarbinnen we onze stad willen zien groeien. Inzetten op het sociale woningaanbod wordt zeker ook zeer belangrijk. Hopelijk kan de woonbeleidsstudie wonen in Sint-Niklaas aangenamer maken: kwalitatieve huisvesting met een gezond dak boven het hoofd en betaalbare woningen binnen alle prijssegmenten”, vat Marijke Henne haar belangrijkste toekomstwensen samen. (YV)