Registratierechten voor alle gezinswoningen naar 7 procent!

Registratierechten voor alle gezinswoningen naar 7 procent

 

Wanneer iemand in de toekomst een gezinswoning koopt, zal die daar sowieso 7 procent registratierechten op moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering tijdens het kerstweekend beslist. Er komt wel een compensatie voor kleinere huizen. Voor een tweede huis zal er meer moeten worden betaald.

De registratierechten bedragen vandaag 5 procent voor kleine huizen – met een klein beschrijf – en 10 procent voor grote huizen met een groot beschrijf. Die verschillen werkt de Vlaamse regering nu weg. Concreet zal iedereen nu 7 procent moeten betalen bij de aankoop van een gezinswoning. Het moet wel gaan om de enige woning die de eigenaar in kwestie heeft en hij of zij moet er binnen de twee jaar intrekken.

Compensatie voor kleinere huizen

Voor de kleinere huizen – die minder dan 200.000 euro kosten – is er wel een compensatie. Zo komt er een vrijstelling voor de eerste schijf van 80.000 euro, waardoor de registratierechten voor de kleinere huizen onder het tarief van 5 procent duiken. Voor woningen of appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand, geldt de korting tot een aankoopprijs van 220.000 euro.

Wie daarna nog een woning koopt – waardoor het dus om een tweede woning gaat – zal daar 10 procent op moeten betalen. Dat percentage blijft ook van kracht voor bedrijfs- of kantoorgebouwen.

Renovatie

Wie binnen de vijf jaar na aankoop van de gezinswoning een zogenoemde ingrijpende energetische renovatie uitvoert, zal maar 6 in plaats van 7 procent registratierechten betalen. Het gaat dan om een renovatie waarbij de verwarming, koeling of luchtcirculatie volledig worden vervangen en minstens 75 procent van de buitenschil wordt geïsoleerd.

“Vandaag kan je buurman of -vrouw de helft of het dubbele aan registratierechten betalen, voor een huis dat weinig verschilt van dat van jou”, zegt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD). “We stappen af van dit onrechtvaardig en totaal verouderd systeem.”

De hervorming van de registratierechten gaat nu voor advies naar de Woonraad, de SERV en de Raad van State. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht kunnen gaan.

Monument

Wie een monument koopt en er zijn hoofdverblijfplaats van maakt, moet binnenkort overigens slechts 1 procent registratierechten op de aankoopprijs betalen. Nu is dat nog 5 procent. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Begroting, Bart Tommelein (Open VLD).

Om van het tarief van 1 procent te genieten, moeten wel een paar voorwaarden zijn vervuld. In de eerste plaats moet de koper in het monument zijn hoofdverblijfplaats, zeg maar zijn gezinswoning, vestigen. Is dat niet het geval, dan blijft het tarief van 5 procent van toepassing.

Verder moet de nieuwe eigenaar binnen de vijf jaar 6 procent van de aankoopprijs in het gebouw investeren. Het kan gaan om loutere onderhouds- en instandhoudingswerken, verbeteringen of verfraaiingen. Het begrip ‘investeren’ is niet nader gespecificeerd. Als de koper 1 procent registratierechten betaalt en 6 procent in het pand investeert, betaalt hij in totaal 7 procent. Tot slot mag de nieuwe eigenaar het fiscaal voordeel niet cumuleren met premies voor dezelfde verbeteringswerken. Die voorwaarde geldt nu ook al voor wie een monument koopt en een verlaagd tarief van 5 procent geniet.

De vastgoedsector reageert tevreden op de verlaging van de registratierechten. CIB Vlaanderen, de grootste beroepsorganisatie van Vastgoedmakelaars en Syndici in ons land, pleitte al langer voor een verlaging van de registratierechten en voor een loskoppeling ervan van het Kadastraal Inkomen (KI).