Bouwgrond van +/-997m² voor verblijfsrecreatie in bosrijk gebied