Elke woning krijgt een digitaal paspoort

 

Elke woning krijgt een digitaal paspoort

 

Een eengezinswoning in open bebouwing in Vlaanderen heeft gemiddeld een EPC-kernwaarde van 398 kWh/m2/jaar, eengezinswoningen in gesloten bebouwing halen gemiddeld 296 kWh/m2/jaar. Om tegen 2050 heel het Vlaams woonpatrimonium onder E60 of onder de 100 kWh/m2/jaar te krijgen, moet jaarlijks minstens 2,7 procent van het woningpatrimonium grondig worden gerenoveerd. Om de energiezuinigheid gemakkelijker te kunnen nagaan, krijgt elk huis in Vlaanderen nog dit jaar een Woningpas, een soort digitaal paspoort met daarin alle data en attesten waarover de overheid beschikt. 

 

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren, daar komt heel wat papierwerk bij kijken. Dat gaat van stedenbouwkundige uittreksels tot bodemattesten, energieprestatiecertificaten en informatie over de overstromingsgevoeligheid van een perceel. Om de papiermolen lichter te maken, hebben enkele Vlaamse overheidsadministraties hun krachten gebundeld en een ‘digitaal paspoort’ ontwikkeld dat alle beschikbare documenten stelselmatig samenbrengt: de Woningpas. De Woningpas geeft met één klik een volledig overzicht van de toestand van de woning. Je zal in de toekomst dus geen afzonderlijke attesten meer moeten bezorgen aan de overheid, noch aanvragen. In het begin zullen alleen de eigenaars en de bevoegde instanties de Woningpas kunnen raadplegen, later ook kopers, huurders, energiedeskundigen, architecten, enz.

 

De maatregel kadert in de tussentijdse evaluatie van het Renovatiepact 2050 dat de Vlaamse Regering heeft afgesloten met de bouwsector, de consumentenorganisaties en de overheid. Het doel van dat pact is om ervoor te zorgen dat er meer en grondiger wordt verbouwd, en dat onze gebouwen energiezuiniger worden.

 

Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw: “De Woningpas laat de eigenaar – en later ook de koper en huurder – toe om nuttige informatie over de woning te raadplegen. In één oogopslag kan de betrokkene zien welke attesten en certificaten er nodig zijn als de woning verkocht of verbouwd wordt. Daarnaast kan via de Woningpas gemakkelijk nagegaan worden hoe energiezuinig de woning is. Alle gegevens uit het EPC of de EPB-aangifte zullen er terug te vinden zijn.

 

Vanaf medio 2019 ook voor derden

 

De eerste versie van de Woningpas bevat enkel de data die de overheid over een woning kent: gegevens en attesten omtrent energie, isolatie en installaties, de bodemgesteldheid, het zonnepotentieel en algemene gebouwinformatie. Hieraan kan op verschillende momenten nieuwe informatie worden toegevoegd: de historiek van vergunningen, de keuringen van de verwarmingsinstallatie, het EPC+ …

 

Tim Van Helden, beleidsmedewerker Energie bij de Vlaamse Confederatie Bouw: “Vanaf medio 2019 zal een eigenaar aan anderen toegang kunnen geven tot de Woningpas van zijn woning. Dat is handig voor de aannemers, de architect, toekomstige kopers of huurders, de notaris, een makelaar … Het zal ook mogelijk worden om zelf de Woningpas aan te vullen met informatie. Ook is het de bedoeling om nog meer attesten via de Woningpas te kunnen raadplegen, bijvoorbeeld de keuringen van ketels of bewijsstukken inzake woningkwaliteit.“

 

 

Kwaliteitsvolle energetische renovaties zijn belangrijk. Laat ze daarom uitvoeren door een erkend aannemer.

Om geschikte aannemers te vinden voor zowel nieuwbouw- als renovatiewerken heeft de Confederatie Bouw de site www.buildyourhome.be uitgebouwd. Al de aannemers op deze site zijn lid van de Confederatie Bouw, wat een extra kwaliteitsgarantie inhoudt.