BEZORG UZELF EEN   VEILIG, BIJKOMEND & BELASTINGVRIJ PENSIOEN !!!

Voor de rest van uw leven zeker zijn van een regelmatig en belastingvrij inkomen, en bovendien nog blijven wonen, bijna zonder kosten aan de woning te moeten betalen, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn.  Toch kan u dit realiseren door uw huis op lijfrente te verkopen.Een verkoop op lijfrente met de professionele hulp van een vastgoedmakelaar is een verkoop die in een notariële akte wordt vastgelegd en waarbij de renteplichtige (koper van het goed) zich ertoe verbindt om aan de rentegenieter (U als verkoper) maandelijks een som geld te betalen met meestal een beperking van betalen tot  bijvoorbeeld  12 of 15 jaar.   U als verkoper mag steeds gratis en levenslang blijven wonen.

 

Levenslang kunnenblijven wonen

Voor U als verkoper (= rentegenieter) kan een verkoop op lijfrente zeer nuttig zijn, indien U uw inkomen wil vergroten,  maar toch niet onmiddellijk uw huis wil verlaten.

Inderdaad, op wat latere leeftijd (vanaf 70 jaar) kan u als verkoper kiezen om al dan niet te blijven wonen, en bovenop dit voordeel in natura  zal U nog een mooie rente ontvangen.  Deze rente is belastingvrij, en bovendien worden de grote herstellingen aan uw woning door de koper betaald!

 

Indexering

Veelal, maar niet altijd, volgt de rente de evolutie van de inflatie en is ze gekoppeld aan de gezondheidsindex.  In dat geval wordt de maandelijkse rente aangepast op het moment van  een  opgetelde  indexaanpassing van 10%.   Het voordeel voor u als verkoper is dat op deze manier uw koopkracht dezelfde blijft, voor de koper daarentegen vormt het een serieus risico.

De duurtijd van verplichting tot betalen van de maandrente hangt af van het ogenblik van overlijden van rentegenieter. Men spreekt daarom van een kanscontract: niemand weet op voorhand wanneer.

Vele lijfrentecontracten voorzien vanwege dit kansaspect in een maximum betalingstermijn om de bittere pil te vergulden.  Partijen komen dan overeen dat er een rente moet betaald worden tot beide verkopers overleden zijn of tot zij een leeftijd bereiken van bijvoorbeeld 85 jaar.  Want voor een koper is de leeftijd niet het enige risico.  Hij moet immers ook rekening houden met de aanpassing aan de index.

 

Zekerheid

Omdat een akte op lijfrente via de door U gekozen notaris geschreven wordt, heeft de overeenkomst een vaste datum en is dus tegenstelbaar tegenover derden.  In die akte worden voor de verkoper twee waarborgen ingebouwd:

Hierdoor zal de koper het huis slechts mogen verkopen met toestemming van U en zal hij er dus ook niet zomaar een tweede hypotheek    op        kunnen

vestigen om te lenen…

U merkt het, de koper heeft er alle belang bij om U stipt te betalen.

 

Levensverwachtingstabel

Het spreekt vanzelf dat hoe ouder de rentegenieter is, hoe hoger de rente per maand zal zijn.  Om dit te berekenen maakt men gebruik van tabellen waarin de levensverwachting van de mannen en de vrouwen in twee kolommen gezet wordt.  We weten allemaal dat vrouwen een levensverwachting hebben die bijna 3 jaar hoger ligt dan die van de mannen.

 

Op welke leeftijd?

In principe kan u op iedere leeftijd uw huis verkopen  op lijfrente. Maar indien u bijvoorbeeld nog maar 60 jaar bent, zal u geen koper kunnen vinden.

Uw levensverwachting is op die ‘jeugdige’ leeftijd nog veel te groot, of anders gezegd, de renteplichtige zal veel te lang moeten betalen.  Daarom dat veel mensen beslissen om hun woning te verkopen op lijfrente vanaf de leeftijd van 70-75 jaar.  Ook de kosten van een verblijf in een home of rusthuis zijn de laatste jaren zodanig hoog geworden dat een normaal pensioentje niet meer volstaat.

 

Als u getrouwd bent en samen kinderen heeft, en u een eigendom wil verkopen op lijfrente, moet u dat doen terwijl u beiden nog in leven bent.  Bij het overlijden van één van beide echtgenoten, valt de erfenis immers open.  Als de langstlevende de enige eigenaar is, dan is er uiteraard geen probleem.

 

Als er echter andere erfgenamen zijn (meestal zijn dit de kinderen), dan krijgt de langstlevende doorgaans de helft van de nalatenschap in volle eigendom en de andere helft alleen in vruchtgebruik.

 

Als de langstlevende niet tot een akkoord kan komen met de erfgenamen/kinderen om de blote eigendom  van hun helft te verwerven, zal er geen verkoop op lijfrente meer mogelijk zijn.

 

 

Rente

Het bedrag van de rente is afhankelijk van vele factoren:

 

 

 

Kosten

Een  belangrijk voordeel  van de lijfrente is dat bijna alle kosten door de koper betaald worden:  Enerzijds hebben we zoals bij een gewone aankoop van vastgoed verschillende kosten:  de registratierechten, het ereloon van de notaris en het ereloon voor de vastgoedmakelaar.  Net als bij een gewone aankoop worden al deze       kosten door de koper betaald. Maar er is meer: bijna altijd worden ook de onderhoudskosten aan de woning en de  brandverzekering door de koper betaald. Daarbovenop zullen we proberen ook de grondlasten te laten betalen door de koper, hoewel de wet deze kosten bij de  verkoper legt.   U merkt het:  bij lijfrente heeft u alleen nog het plezier van uw huis, maar de kosten en zorgen ervan kan u rustig doorschuiven naar de koper.

 

Nadelen voor de koper

Doordat er zoveel voordelen zijn voor U, spreekt het haast vanzelf dat er voor de koper wel enkele nadelen tegenover staan.

Inderdaad, omdat de rente voor U niet belastbaar is,  kan de koper het maandelijkse bedrag fiscaal langs zijn kant niet in mindering brengen, hetgeen hij wel zou kunnen bij een aankoop met banklening. Daarbij komt dan nog dat er vrij zware kosten zijn bij de ondertekening van de akte (de koper mag gerust rekenen op 20% van de waarde van het verkochte onroerend goed).  Het is dus een fabeltje dat een koper met nul euro op zak toch een huis kan kopen op lijfrente.

 

 

Lieven De Prins

CIB Oost-Vlaanderen

Bestuurder